พิธิเปิดอาคาร SEVENSTARS ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ภ.ก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ และ คุณ ปิยารมย์ บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารSEVENSTARS ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ และยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  200 ทุน