พิธีตอกเสาเข็มเอก “มหัธโนฤกษ์”

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เครือบริษัท Sevenstars Pharmaceuticals นำโดย ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัท Sevenstars พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัท

ได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเข็มเอกมงคล ในการสร้างอาคาร ผลิต SEVEN STARS PHASE 2 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ในการรองรับการผลิตสินค้าในอนาคต