SEVENSTARS จัดทริปสุด Exclusive คุณเที่ยวเราถ่าย 4

บริษัท Sevenstars Pharmaceutical ได้จัดทริปท่องเที่ยวสุด Exclusive “คุณเที่ยวเราถ่าย4 เกาะช้างสุดบูรพา” พาลูกค้าคนพิเศษพร้อมสมาชิกครอบครัว เดินทางไปยังจังหวัดตราด ท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ล่องเรือ กอนโดล่าเมืองไทย บ้านสลักคอก ป่าชายเลนสลักเพชร ชมบรรยากาศบนสะพานไม้สวยๆ ถ่ายรูปริมป่าชายเลนเขียวชอุ่ม รีแลกซ์บนหาดทรายวีขาว น้ำทะเลใส และไปดำน้ำ หมู่เกาะรัง เป็นหมู่เกาะในเขตของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จุดดำน้ำที่สวยและมีชื่อเสียง แวะถ่ายรูปสวยๆกับประภาคารที่ บ้านบางเบ้า เป็นหมู่บ้านประมงซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม