ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ (ceo) Sevenstars Pharmaceutical ต้อนรับ The Icon Group ในการเยี่ยมชมโรง