SEVEN STARS PHARMACEUTICAL x UNITED STATES OF AMERICA – EAST COAST TOUR

ภก. คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO., LTD จัดทริปพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณตัวแทนร้านยา ที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เที่ยมชมธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม ที่อเมริกา เมื่อวันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และตัวแทนร้านยา