ถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ในวันที่ 9 กันยายน 2019 ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร sevenstars) ได้นำคณะนำคณะครอบครัวเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)