ร่วมงานกับเรา

Seven Stars Pharmaceutical Co.,Ltd. ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้น ที่จะมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มาร่วมเดินไปพร้อมกับเรา

รายละเอียดงาน
1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของบริษัท
2. ออกแบบสื่อการตลาด
3. งานกราฟฟิกอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35
– จบการศึกษาด้านการออกแบบ Graphics Design
– สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
– มีความสามารถในการใช้สื่อ social พิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการถ่ายรูป พิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงาน จันทร์- เสาร์ (8.00-17.00)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดใบสมัครส่งใบสมัคร

รายละเอียดงาน
1.จัดทำงานเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา
2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– การศึกษาระดับ สาขา เภสัชศาสตร์
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , E-mail ในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดใบสมัครส่งใบสมัคร

รายละเอียดงาน
1.จัดทำงานเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา
2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– การศึกษาระดับ สาขา เภสัชศาสตร์
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , E-mail ในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดใบสมัครส่งใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัคร

Seven Stars Pharmaceutical Co.,Ltd.

18/5 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล : hr@sevenstars.co.th
โทรศัพท์ : 02-420-3887-8, 094-563-9667(ฝ่ายบุคคล)
แฟกซ์ : 02-420-3202