การประชุมทีมขายประจำปี 2566

เครือบริษัท Sevenstars Pharmaceuticals จัดการประชุมทีมขายประจำปี 2556 ซึ่งใช้ชื่อการประชุมนี้ว่า “KICK OFF 2023” นำโดย ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัท Sevenstars group ร่วมกับทีมฝ่ายขายในการจัดประชุมทีมขายประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่

ในการจัดประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลรายงานผลประกอบรวมทุกไตรมาสประจำปี 2565 และพัฒนาหาโอกาสให้กับบริษัทในช่วงการตลาดที่กำลังเติบโตในยุค Covid-19 ปี 2566 นอกจากนี้ได้สร้างกำลังใจความคาดหวังและเป้าหมายให้กับทีมขายเกิดความพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นในปีนี้

บริษัท Sevenstars Pharmaceuticals ขอขอบคุณทีมขายที่มาร่วมรับฟัง สร้างความคิดเห็นข้อมูลที่นำไปใช้เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้าย ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ได้ให้แนวคิดในที่ประชุมไว้ว่า “คนเราชนะใจตัวเองได้ดีที่สุดคือวันที่เราขี้เกียจ ถ้าเรายอมให้ความขี้เกียจครอบงำวันนั้นเราแพ้”