ข่าว

Seven Stars Pharmaceutical ต้อนรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการเยี่ยมชมโรงงาน

ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ (ceo) Sevenstars Pharmaceutical ต้อนรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการเยี่ยมชมโรงงานการผลิต ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

Seven Stars Trip Outing Rally No.2

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 เครือบริษัท Seven stars ได้จัดกิจกรรม Seven Stars Trip Outing Rally No.2 โดยมุ่งหวังให้พนักงานได้หยุดพักผ่อน แล้วมาร่วมสนุกกิจกรรมมากมายตลอดทั้งทริป