กระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในทุกขั้นตอน

Seven Stars Pharmaceutical มีทะเบียนยาที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดกว่า 1,000 ตำรับ ภายใต้การควบคุมของทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ และมีพนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มงวด