คอร์สปฏิบัติธรรม… SEVEN STARS PHARMACEUTICAL

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ และ คุณ ปิยารมย์ บุนนาคร่วมจัดกิจกรรม

คอร์สปฏิบัติธรรม… SEVEN STARS PHARMACEUTICAL และบริษัทในเครือ ณ ห้องประชุม Theatre ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ sevenstars pharmaceutical โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน

สวดบทขอขมากรรม รับศีล ๕ ขึ้นพระกรรมฐาน, สันทนาการ, สอนการกราบพระและปฏิบัติเจริญสติระยะที่ 1, สวดบทขอขมากรรม, บทถอนมิจฉาทิฐิ, บรรยายกฏแห่งกรรม,     ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ, สอนกราบพระและปฏิบัติเจริญสติระยะที่ 2-3, กิจกรรมพระในบ้าน, น้อมจิตกราบพระเดินจงกรมและแผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะห้องประชุม Theatre