โครงการแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ปีที่2

รับนักศึกษาเภสัชกรรมเข้าฝึกงานใน ” โครงการแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ปีที่2 @SEVENSTARSPHARMACEUTICAL “
ปีนี้เรารับนักศึกษาเภสัชจากหลากหลายสถาบันเข้าฝึกงานทั้งหมด 7 ผลัด รวม 20 คน

ภก. คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO., LTD

ให้การต้อนรับ นักศึกษาเภสัช ในโครงการ โครงการแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ปีที่2