SEVENSTARS จัดทริปสุด Exclusive คุณเที่ยวเราถ่าย 3

บริษัท Sevenstars Pharmaceutical ได้จัดทริปท่องเที่ยวสุด Exclusive “คุณเที่ยวเราถ่าย3 น่านกระซิบรัก” นำโดย ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัท sevenstars group และ คุณปิยารมย์ บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และทีมฝ่ายขาย พาลูกค้าคนพิเศษพร้อมสมาชิกครอบครัว เดินทางไปยังจังหวัดน่าน

สมาชิกทุกท่านออกเดินทางไปยังมุ่งสู่น่าน เมืองล้านนาตะวันออก ที่งดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ แสงแดดยามเช้าเคล้าสายหมอก ความเขียวขจี สัมผัสทิวเขาที่เรียงรายกันสลับซับซ้อนเคล้าสามหมอก

สำหรับทริป “คุณเที่ยวเราถ่าย3 น่านกระซิบรัก” น่านกระซิบรัก