เครือบริษัท Sevenstars Pharmaceuticals จัดการประชุมทีมขายประจำปี 2565

เครือบริษัท Sevenstars Pharmaceuticals จัดการประชุมทีมขายประจำปี 2565 นำโดย ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัท sevenstars group พร้อมด้วยทีมฝ่ายขายจัดการประชุมทีมขายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่

โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลประกอบการรวมทุกไตรมาสประจำปี 2564 และประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ได้กล่าวถึงทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อสามารถนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

ดร.ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัท Sevenstars Pharmaceuticals 
กล่าวว่า แม้ปีที่ผ่านมาบริษัทต้องเผชิญวิกฤตจาก Covid-19 แต่องค์กรก็สามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ และจะยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งการันตีให้ทุกคนมั่นใจได้ถึงการบริหารธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป