GMP PIC/S มาตรฐานของโรงงานผลิตยาที่เหนือกว่า

GMP PIC/S มาตรฐานของโรงงานผลิตยาที่เหนือกว่า

Table of Contents

GMP PIC/S มาตรฐานของโรงงานผลิตยาที่เหนือกว่า

หากเป็นผู้ที่สนใจในการสร้างแบรนด์ของตนเองหรือเป็นผู้ประกอบการที่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม, อย่าและเครื่องสำอางต้องเคยเห็นและรู้จักเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากโรงงานของคุณได้มาตรฐานและปลอดภัย แต่ยังมีหลายคนที่อาจไม่รู้ว่า นอกจากมาตรฐาน GMP แล้วยังมีมาตรฐานที่เหนือยิ่งกว่าคือมาตรฐาน GMP PIC/S ยกระดับการผลิตให้เทียบเท่ากับต่างประเทศ 

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP PIC/S ไม่ว่าจะเป็น GMP PIC/S คืออะไร, GMP PIC/S แตกต่างกับมาตรฐาน GMP อย่างไร รวมไปถึงการใช้มาตรฐาน GMP PIC/S ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่าน 

มาตรฐาน GMP PIC/S คืออะไร?

PIC/S ย่อมาจาก Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการผลิตของสินค้าเวชภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้มาตรฐานของสิ่งผลิตเหล่านั้นเท่ากันทุกแห่งและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดยองค์กร PIC/S เป็นผู้ตรวจสอบโดยการใช้มาตรฐาน GMP เป็นหลักและเน้นตรวจสอบไปที่หน่วยงานของผู้ผลิตสินค้าประเภทยา, อาหารเสริม และเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร PIC/S ในลําดับที่ 49 ทำให้เป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบผู้ผลิตด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S มาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ 

มาตรฐาน GMP PIC/S แตกต่างจาก GMP อย่างไร?

หลายคนอาจมีคำถามว่าแล้วมาตรฐาน GMP แตกต่างจากมาตรฐาน GMP PIC/S อย่างไร? ได้รวบรวมข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานทั้ง 2 แบบมาไว้ให้ทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 

มาตรฐาน GMP PIC/S แตกต่างจาก GMP อย่างไร?

มาตรฐาน GMP PIC/S ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

จากข้อมูลที่อยู่ในบทความนี้ มาตรฐาน GMP PIC/S จะใช้ในการตรวจสอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยา, อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการใช้มาตรฐาน GMP PIC/S การตรวจสอบอุตสาหกรรมตัวอย่าง คือ อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มาไว้แล้ว ดังนี้

อุตสาหกรรมยา

มาตรฐาน GMP PIC/S เป็นมาตรฐานที่ใช้ควบคุมการผลิตสินค้าออกมาปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามที่จดทะเบียนไว้ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการใช้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเข้มงวดสูงและคงมาตรฐานการผลิตเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น อุตสาหกรรมยาจึงควรใช้การตรวจสอบด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S เพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจและเลือกซื้อยาที่ได้คุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

นอกจากอุตสาหกรรมยก, อาหารเสริม หรือเครื่องสำอางแล้ว มาตรฐาน GMP PIC/S สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยและความสะอาดในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกระดับให้อุตสาหกรรมนี้สามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เทียบเท่ากับต่างประเทศ 

สรุป 

มาตรฐาน GMP PIC/S เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบการผลิตหาในอุตสาหกรรมยา, อาหารเสริม และเครื่องสำอาง เป็นต้น มาตรฐานนี้อยู่ภายใต้องค์กร PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) เป็นองค์กรที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตว่าปลอดภัย, สะอาด และได้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ โดยโรงงานที่ได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐาน GMP PIC/S จะถือว่ามีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงงานในต่างประเทศ 

SSP Biotech ภายใต้เครือ Seven Stars Pharmaceutical เป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานโรงงานคุณภาพระดับสากล เราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย, ได้มาตรฐาน และอยู่ในระดับเดียวกับต่างประเทศ หากผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าปรึกษาเราเกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณแม่นิธินันท์ ฐานะโชติพันธุ์

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณแม่นิธินันท์ ฐานะโชติพันธุ์

Read More »

SEVEN STARS Trip Heritage Czech Republic 2024

ทีมผู้บริหาร เครือบริษัท Sevenstars Group ได้จัดทริปเที่ยวสัมผัสเมืองสุดสวยงามในดินแดนยุโรปตะวันออก ณ สาธารณรัฐเช็ก (Czech) ในวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2567

Read More »