ข่าวและบทความ

  • ทั้งหมด
  • VDO
  • ข่าว
  • บทความ

Celebration 12 years SEVEN STARS PHARMACEUTICAL

การจัดงานทำบุญและประชุมใหญ่ ครบรอบ 12 ปีการดำเนินธุรกิจ SEVEN STARS PHARMACEUTICAL

อ่านต่อ →

พิธิเปิดอาคาร SEVENSTARS ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ภ.ก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ และ คุณ ปิยารมย์ บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารSEVENSTARS ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ →

ถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ในวันที่ 9 กันยายน 2019 ภก.คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร sevenstars) ได้นำคณะนำคณะครอบครัวเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

อ่านต่อ →

CPhI South East Asia Mix With The World Of Pharma

CPhI South East Asia Mix with the world of Pharma products, people & solutions 12-14 March 2019 QSNCC, Bangkok, Thailand

อ่านต่อ →

อายุน้อยร้อยล้าน : เวชภัณฑ์ยา

ออกอากาศ วันที่ 24 มิถุนายน 2014

อ่านต่อ →

การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต

มาตรฐานระดับสูงในการประเมินคุณภาพในการผลิตยาในระดับนานาชาติที่มีการเข้มงวดด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ในส่วนของอาคารการผลิตของโรงงานเน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระบบการระบายอากาศ

อ่านต่อ →